Generalforsamling VGF 2019 referat

Generalforsamling i
Viborg Gymnastik-Forening

 

Tirsdag 26. marts 2019 kl. 20.00
Sted: VGF-centret

Der var 26 deltagere på generalforsamlingen!
 

REFERAT
Velkommen til de 26 fremmødte.
 1. Valg af dirigent

Kjeld Jensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamling var lovlig indvarslet i hht vedtægerne med opslag i centret og på VGF’s hjemmeside.
 2. Beretninger for 2018

Formandens beretning v/ Preben Jensen
– Rent Gymnastisk er 2018 gået  godt for alle vore gymnaster, som  har været i konkurrencer. Det gælder både når det drejer sig om TeamGym, såvel som redskabsgymnastikken, alle har præsteret fantastisk flotte resultater  og har hjembragt et rigtig stort antal medaljer til foreningen.  Vi kan med stolthed bryste os af, at være med i toppen af Dansk Gymnastik.

En rigtig god ting i 2018 har også været at vi har haft et godt samarbejde med Viborg Elite hvor vi har haft en del gymnaster med. 

En fantastisk dejlig ting her i 2018  er samarbejdet med gymnastikforeningen KVIK I Viborg . Vi har sammen oprettet et springhold for store drenge. Et tiltag der virkelig er brug for i Viborg by.

Samarbejdet er, med trænernes store indsats og hjælp, blevet en stor succes og vi glæder os meget til fortsætte det gode samarbejde omkring gymnastikken. Tak til trænerne og tak til ledelsen i KVIK.


Foreningen har selvfølgelig været meget ramt af vores store byggeprojekt med hal nr. 3  hvilket i årets løb har givet store udfordringer med planlægningen i centret, specielt for Anja som har levet fra morgen til aften med byggerodet og til i andre, der har måttet tage udfordringerne med mørke stier, smalle veje og næsten ingen parkeringsmuligheder.

Der er heller ingen tvivl om, at disse udfordringer har givet et lidt reduceret medlemstal her i 2018.

Men lyset kan nu ses forude, vores nye dejlige hal står næsten færdig, vi forventer indflytning 01.08.2019 .

Efter mit bedste skøn, en af Danmarks bedste springhaller, hvor der forhåbentlig om kort tid vil myldre med børn og unge springere .

Når i får tid er i alle velkomne til at kigge ind i hallen, om et par uger er både hæve sænke grave og folde-lydvægge på plads.

En ting som også bliver fantastisk dejlig, er motions centret som kommer på 1 salen.

Selve byggeriet incl. motions center, springgrave og indv. montering  beløber sig til 21,5 mill. kr. incl. Moms.

Da det er Viborg gymnastik-Center, der står for opførelsen af springhallen forventer vi, at få refunderet momsen. Således at V.G.C. kommer til at betale godt 17 mill.

Finansieringen fremkommer på følgende måde, VGF betaler selv 3 mill. kr. til byggeriet, Viborg kommune giver et tilskud på 8,15 mill kr. og VGC optager et kommunekreditforeningslån med kommunegaranti fra Viborg kommune  på 6,5 mill kr.

Selv om jeg sidste år sagde, at vi fremadrettet har mistet  spillemaskine indtægter på ca. 120.000 kr. om året, har vi i bestyrelsen lagt budgetter, og de viser, at det fremadrettet lige kan løbe rundt økonomisk.

Regnskabet som Vivi senere fremlægger viser tallene for 2018 .

Budgettet for 2019 forventes at komme ud med et plus på ca 18.000 kr.

Sidste år talte vi også om parkeringspladserne, der skal laves foran hallen, og her sagde jeg, at det kostede ca. 500.000 kr. at lave dem og at vi endnu ikke havde fået bevilliget disse penge. Men efter flere positive møder med kulturforvaltningen, er dette også faldet på plads.

 

Vi søgte i 2013 om støtte til at opføre et lille motionscenter i gårdhaven mellem gangene ved klubhuset, således at vi kan styrketræne her og således at det bliver muligt for forældre og andre at dyrke motion –og  kredsløbstræning i centret

Ansøgningen indbragte desværre ikke så stort et beløb, som det kostede at lave gårdhaven om. Vi fik et tilskud på 300.000 kr. som stadig står hos Viborg kommune.  Vi skal bruge minimum 500.000 kr. i tilskud for at gennemføre projektet.

Vi håber stadig at det bliver muligt at få denne overbygning lavet ved hjælp af midler fra fonde eller andet.

Specielt p.g.a,. at jeg ikke tror vi kan have alle motionsredskaber i hal 3 .


Vi har også i løbet af året, med stor hjælp fra et par stærkt arbejdende VGF’ er som er ansat i  B8 møbler i Bjerringbro, fået nye stole og møbler i kantinen. Stor tak til jer Michael og HC. og til Anja som sendte ansøgningen og fik bevilliget 20.000 kr.

Samtidig har vi fra Brøndum fonden fået bevilliget 135.000 kr. til et nyt 12sx12 gulv i hal 1

Gulvet koster det dobbelte og de sidste penge er vi i gang med at finde sponsorer til.

Sidste år talte jeg også om, at jeg ville forsøge at få betingelserne  for tilskud til springmåtter, som er livsnødvendig for gymnasternes sikkerhed. Dette tror jeg kommer med det nye system, hvor vi forhåbentlig får at fast lokale tilskud som vi selv forvalter.

 

Vi har i årets løb, iflg. vores optælling på Conventus, haft 1221 medlemmer - børn og voksne igennem foreningen. Saunaen tæller ca. 106 medlemmer. Desuden har vi ca. 100 frivillige ledere og trænere samt et stor antal medhjælpende forældre. En ordentlig flok at holde styr på, men vi er utrolig glade for jeres indsats og hjælp til Viborg Gymnastik-Forening

Derudover har der været mødt ca. 100 børn til lørdagstilbud.

Der er klart, at så mange forskellige hold og forskellige gymnastikformer presset ind i 2 haller giver kollision engang imellem, men jeg syntes, det er gået over alt forventning. Tak for jeres store indsats.

Og ikke at forglemme skal der lyde en kæmpe stor tak til vores bademester Emil Sørensen for den flotte måde han renholder og reparerer saunaen på.

Også tak til Lars Hallum for sponsoratet til en ny ur og måler i saunaen. Dejligt!

 

Trænerne:

Tak til  vore trænere og ledere samt hjælpere i Viborg Gymnastik-Forening, i skal vide, at vi fra bestyrelsens side helt er klar over, hvor stor jeres indsats er.  Samtidig tusind tak for at i næsten altid gør det med masser at godt humør, som giver  et hav af tilfredse medlemmer  og fantastiske flotte resultater i alle afdelinger fra børnegymnastikken og helt op i motionsafdelingen . Selvfølgelig på hvert sit niveau.

Også igen i år prøver vi at sætte fokus på kvaliteten i gymnastikken i VGF og her er trænerne den helt store hjælp for Viborg Gymnastik-Forening.

 

Foreningen : 

Vi er stadig en meget respekteret og kendt i forening i både byen og hele landet. Viborg Gymnastik-Forening er kendt som en konstruktiv kvalitetsforening, hvor der arbejdes hård med tingene.

De flotte resultater, som både redskabsgymnasterne og team gym gymnasterne har præsteret i årets løb, giver stor respekt .ET KÆMPE STORT  TILLYKKE TIL JER ALLE MED DE FANTASTISKE FLOTTE RESULTATER og ikke mindst et endnu større tillykke til jer trænere , det er jo jer der får tingene til at ske - flot og rigtig godt klaret.

 

Også en speciel tak til vores dygtige halbestyrer Anja. Det er som sædvanlig en stor fornøjelse med de initiativer du sætter gang i. Altså igen i år  en  indsats, der ligger langt ud over det dit daglige arbejde kræver.

Tak til bestyrelsen for jeres store indsats, samt tak til alle forældre og andre hjælpere som i årets løb har taget en tørn for Viborg Gymnastik-Forening- Uden jer ingen forening.

Og til allersidst tusind tak til alle vore sponsorer, den støtte i giver Viborg Gymnastik-Forening gør en stor forskel i hverdagen for vore gymnaster, og giver dem økonomisk mulighed for at deltage i flere konkurrencer og stævner rundt om.

Formandens beretning blev godkendt.

 

Udvalgenes beretninger:
Konkurrenceudvalget:


KIG v/ Pia Nørskov

- Det har været endnu et spændende gymnastik år med masser af gode minder.

Masser af flotte resultater, medaljer og personlige mål er opnået af glade og dygtige gymnaster.

I Idrætsafdelingen har vi haft stor fokus på, at få bygget godt op fra vores mindste årgange - hvilket virkelig har båret frugt - ikke kun fokus på elite, men også at det skal være sjovt og lærerigt at gå til gymnastik på VGF.

Det betyder, at i dag er der ca. 100 gymnaster i pige afd.

Vi har et super godt forældresamarbejde, alle hjælper hinanden på tværs af holdene. 

Træner-samarbejdet er tæt og rigtig godt også i denne krævende tid, hvor vi er få trænere, som arbejder godt sammen. 

Vi ønsker, at få et samarbejde op at stå med en ny træner - der arbejdes på ihærdigt på sagen.

En ny træner skal kunne være træner på alle de udtagne hold, dog hovedsaligt ved større piger, der træner over 3 gange om ugen. Det er vigtigt for os at en ny træner har lyst til at deltage i det sociale sammenhold i afdelingen.

Her tænker vi specielt på fastholdelse af lidt større piger i en individuel sport.

Vi glæder os til de mange gymnastik timer her på VGF, som venter det næste år. Specielt til at få lidt mere plads i ugens løb hvor vi har vores nye hal i brug

Mange tak for det enorme indsats, som vores trænere, hjælpetræner og forældre til vores gymnaster - uden dette fantastiske engagement, så var det ikke muligt.MIG v/ Jacob Burvil

MIG har aktuelt ca 20 medlemmer og er således fortsat en lille afdeling.  Medlemstallet repræsenterer en lille nedgang, i forhold til 2017.  Årsagen til dette skal findes i flere forhold – dels har vi mistet vore betalte træner Eduard, som var både KIG og MIG træner og dels var der noget der kiksede under annonceringen i VGF bladet og endelig er der nationalt både rekrutterings- og fastholdelses-udfordringer i MIG.  Specielt tynder det en del ud i toppen – altså blandt de bedste gymnaster – formentligt fordi sporten er meget krævende - og desværre også relativt ofte  årsag til en del skader – specielt når træningsmængden øges, hvilket er en forudsætning for at være med blandt de bedste.

Forventningen og målet efter sommerferien i år er at vi igen har ca 30 tilmeldte MIG gymnaster.

I 2018 har træningen været varetaget dels af Jacob Christensen, som har trænet de mindste drenge og dels af Frank, som har trænet de 3 aspiranter og de 2 elitedrenge.

Jacob stopper som træner til august da han flytter til Aalborg. Vi har været rigtig glade for hans tålmodige indsats.

Til gengæld har vi i år haft trænertilgang i form af Rasmus Thulin. Han træner med de mindre drenge 2 gange om ugen og det er planen at han også skal hjælpe med aspiranterne. Desuden er det planen at Mathias fra Masters efter sommerferien bliver breddetræner. Endelig har vi en kontakt til en aktiv norsk gymnast, som starter på Animationsskolen efter sommerferien og har vist interesse dels for selv at træne men også for i en eller anden grad at bidrage som træner.

Resultatmæssigt er Mads ( 20 år gl) fortsat på seniorlandshold – og har for nyligt været til DM – dog uden at vinde medaljer. Han rejser med landholdet på træningslejr i Portugal til august. Mads er også en del af Viborg Elite.

August (12 år) er fortsat på juniorlandhold  - Han vandt både JM og DM allround guld i 2018 både i trin og alder - samt en masse disciplin-guldmedaljer . Han kvalificerede sig desuden til NM men måtte ikke deltage da han var for ung. Han deltager for tiden i udtagelseskonkurrencer til NM  ( de såkaldte cup konkurrencer) - og er så godt som sikker på igen i år at blive udtaget. NM afholdes i år i Sverige den 17.-19. maj. Efter sommerferien har han søgt ind på Nordre Skoles eliteidrætsklasse.

Aspiranterne Magnus, Lasse og Christoffer deltager i regionale og enkelte nationale konkurrencer og er i fremgang. Indtil videre er det dog kun blevet til nogle meget få medaljer.TeamGym v/ Katrine Stie Andreasen, Michael Skovborg Fog
– Årets gang i Teamgym-afdelingen

Vi kan kigge tilbage på en sæson, der igen bød på gode gymnastiske oplevelser og resultater. Som konkurrenceafdeling er der naturligvis stort fokus på de resultater, der kan måles og vejes. Men der har også været fokus på den daglige træning og de gode resultater, der ikke hænges om halsen.

 

For det er den daglige træning, der til stadighed er omdrejningspunktet for mit og Katrines virke i afdelingen. Og sammen med os mange gode forældre- og trænerkræfter.

Vi vil gerne, at der er styr på tingene. Og der er rigeligt med opgaver i det daglige. Der er forældre, der skal rykkes for kontingentindbetalinger. Der er tilmeldinger til konkurrencer, der glipper. Der er konkurrencedragter, der skal prøves, bestilles og returneres, når det viser sig, at de går i stykker. Osv.

Derfor har vi fra TeamGyms side kæmpet for, at foreningen får en ansat person, der kan varetage administrative opgave, være bindeled mellem de mange frivillige, skabe gode relationer mellem foreningen og vores lokalområde osv. -til gavn for hele foreningen.

Flere gode forældrekræfter fra afdelingen har været med i arbejdet for at finde ud af, hvordan en sådan ansættelse kunne se ud. Der har været dialog med andre klubber for at høre, hvordan de gør, der har været dialog med forskellige potentielle profiler, der har været dialog med trænere og med forældre. Der har været drøftelser i bestyrelsen – ikke mindst om økonomien. Det har været en langstrakt proces.

Vi har presset på, fordi vi gerne vil, at der er styr på tingene. Og fordi vi har ambitioner, ikke bare for Teamgym-afdelingen, men ambitioner for hele foreningen. Hele foreningen går en spændende tid i møde, og vi vil gerne være forberedte.

Vi mener også, at tiden er kommet til, at nye kræfter skal have lov at overtage styringen. Katrine har siddet i bestyrelsen i mange år og har arbejdet dedikeret for hele foreningen. Hun og jeg har haft et rigtigt godt samarbejde i de sidste fem år. Hun genopstiller ikke, og til næste år, hvor jeg er på valg til bestyrelsen, viger jeg også pladsen for nye kræfter – med ny energi og nye idéer.

Så jeg opfordrer både forældre og trænere til at tage aktiv del i foreningsarbejdet. Ikke mindst nu, hvor fremtiden skabes!

En kæmpe stor tak til jer, der var med i årets løb, og jeg håber, I er med endnu et år!Breddeudvalget:
Børn
v/ Anette K. Jørgensen
– Nu er der snart gået endnu en sæson med masser af gymnastik, glade børn, bekymret miner for om man kan undvære mor, far eller bedsteforældre, mens man træner. Men mest af alt glæden ved at lærer noget nyt, forbedrede det man allerede har lært og det fællesskab der er, når man er i hallen. Nye venner er også en guldmedalje oveni alt det andet.
Guld, sølv og bronze medaljer kan vi ikke vise nogen fysisk frem af - kun de medaljer vi får i form af knus og High five.
Alle tre børnehold er i fuld gang med at øve op til forårsopvisningen, hvor vi glæder os til at vise, hvor dygtige vi er blevet.
Vores store udfordring i år, har været et meget lavt antal deltager især på springhoppe 5-7 år. 
Vi håber og tror på at der er pga byggeriet af Hal 3, at der har været så stort et “mandfald”.
Desværre blev både vores overnatning og aktivitetsdag aflyst, da der til overnatningen kun var 3 tilmeldte.
Men nu ser vi fremad og glæder os til en ny kommende sæson, hvor vi ser frem til at træne i den nye hal og lave masser af gymnastik.
En stor tak skal der lyde, til de frivillige forældre som yder en stor indsats i forbindelse med Lørdagstilbud, uden dem er Gitte og jeg i stor knibe.
Sidst men ikke mindst en stor tak til “mine” fantastiske træner eog hjælpere som støtter op om holdene og uge efter uge yder max igennem - I kan være stolte af jer selv.

På børnebreddens vegne 
Anette
.Unge v/ Nicolaj Krog
– 


Motion v/ Camilla Holm Khan
– Det er nu et år siden at jeg tiltrådte bestyrelsen som leder af motionsafdelingen.
Det har føltes lidt som ”Bambi på glatis”, men med fælles hjælp fra nuværende bestyrelsesmedlemmer og vores daglige leder Anja, begynder jeg nu at have lidt fodfæste.
Afdelingen var ikke den vanskeligste afdeling at overtage, da flere af de forskellige hold var og er i fuldt flor.
Afdelingen har på mange områder været en selvkørende maskine som blot har krævet lidt justeringer og vedligeholdelse. Det er en afholdt og velbesøgt afdeling, på trods af lidt nedgang i medlemstal ift. sidste år. Dette kan der findes flere forklaringer på. Bla. det spændende byggeri af vores Hal 3 som vi glæder os meget til at tage i brug. Dette gælder også medlemmerne, som interesseret følger med i fremgangen.

Vi hedder på hjemmesiden nu: Motion, fitness og voksen: Dette for at bringe nye termer og indblik i hvad afdelingen har at tilbyde.
Vi har også indført ”klippekortsordning”, for at skabe mulighed for at cirkulere på de forskellige hold, og et forsøg på at vise nye som eksisterende medlemmer, andre holdmuligheder i afdelingen.
Dette bliver muligvis endnu mere aktuelt, når vi om lidt får endnu flere muligheder med Hal 3.

Jeg glæder mig til vores fortsatte samarbejde og spændende projekter i forbindelse med åbningen af den nye Hal 3.
Tak og Mange hilsner fra Camilla.

Anja tilføjede: Afdelingen har planer om at få 3 store formiddagshold i lighed med onsdagsholdt.

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

v/ Vivi Mousten
- Vivi gennemgik det reviderede regnskab.

Herefter blev regnskabet godkendt.
 4. Indkomne forslag

– Skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige den 18. marts 2019.
Der var ingen indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse

Valg af formand
– Preben Jensen                                     afgående – genvalgt

Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Pia Nørskov                                           afgående – genvalgt
– Katrine Andreasen                                 afgående – ønsker ikke genvalg
– Anette K. Jørgensen                              afgående – genvalgt
– Jytte Gehling                                         afgående – genvalgt

– Bestyrelsen foreslår Christina Jeppesen – Christina blev valgt


Valg af bestyrelsessuppleanter
1. suppleant: Sarah Thide                   afgående – ønsker ikke genvalg
 – Bestyrelsen foreslår Katrine Andreasen – Katrine blev valgt

2. suppleant: Mette Molsen Holst       afgående – Lise-Lotte Jacobsen blev valgt
 6. Valg til diverse poster

Valg af revisor
– Per Gertsen                                       afgående – genvalgt
I henhold til vedtægerne skal der vælges 2 revisorer som vælges for 2 år af gangen  og afgår skiftevis
– Bestyrelsen foreslår Keld Jensen – Keld blev valgt

– Revisorsuppleant:
  Flemming Pedersen                            afgående – genvalgt


Valg af kvindelig fanebærer                        
- Gitte Krog Pedersen                           afgående – genvalgt

Valg af mandlig fanebærer
- Nicolas Rasmussen                             afgående – genvalgt

Valg af arkivar
- Hanne Poulsen                                     afgående – genvalgt

Valg af Materielforvaltere
- Peter Trankjær                                     afgående – genvalgt
 7. Eventuelt

– Preben: Stort tak til Vivi som gennem mange år har ført regnskaber. Det har været en kæmpe indsats og der er bogført rigtig mange tal. Tak fordi du også vil hjælpe Christina til at komme ind i regnskabet.

Tak til Katrine for det store arbejde med TeamGym, som efterhånden er blevet den største afdeling. Katrine fortsætter i TeamGym afdelingen i samarbejde med Michael

Tak til Christina for at stille op som ny kasserer.

– Der var ikke flere indlæg.
 Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
 

Domainbox ApS

Websiden anvender cookies til at huske dine indstillinger og valg samt til brug for statistik. Klikker du videre, accepterer du vores brug af cookies. Se mere >>