Generalforsamling VGF 2021 referat

Generalforsamling i
Viborg Gymnastik-Forening

 

Mandag 14. juni 2021 kl. 19.00
Sted: VGF-centret

Der var 17 fremmødte på generalforsamlingen!
 

REFERAT
 1. Valg af dirigent

Nikolas S. Rasmussen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægerne med mail til medlemmer og opslag på hjemmesiden.
 2. Beretninger for 2020

Formandens beretning v/ Preben Jensen
– Jeg plejer jo altid at sige at året er gået godt, men i 2020 har vi virkelig været udfordret i VGF p.g.a. covid 19. Vi har måtte lukke ned, siden marts mdr., for næsten alle hold. Kun de gymnaster, der har været og er udtaget til landshold, har haft mulighed for at træne. Alle børnehold og motionshold samt springhold og tumblinghold har været nedlukket. Vore ansatte har været sendt hjem på lønkompensation, men alligevel har vi ikke kunnet lukke centret ned med varme mv. idet gymnastikgulvene ikke kan tåle så store svingninger i temperaturen. Derfor har vi ikke kunnet spare ret meget på driftsudgifterne.

Rigtig mange af vore medlemmer, har været utrolig søde til at indbetale kontingent, selv om der ikke har været træning for dem. Derfor besluttede vi i bestyrelsen at tilbagebetale noget af det indbetalte kontingent til de der ønskede det.
Dette har vi gjort på den måde, at vi i samarbejde med ”VI ER VIBORG” har udsted gavekort til de mellemmer, der har ønsket det. Så har gavekortene kunnet bruges i Viborgs forretninger.
Også, på grund af de medlemmer, der ikke fik deres træning i foråret, har vi forlænget sæsonen i 2 mdr. således at vi igen kan få medlemmer ind i foreningen. Det er vores indtryk, at de har været glade for det tilbud.
Alt dette har, selvfølgelig bevirket at vi ikke er kommet ud af året med den økonomi, som vi havde planlagt.

Vedr. vores byggeri af ny træningshal 3, har der været ret store problemer med at få en ibrugtagningstilladelse fra Viborg kommune.
Det viste sig, at projekteringen af det brandtekniske ikke var helt som det skulle være, og derfor lukkede Viborg kommune hal 3 ned, men heldigvis i corona tiden, hvor vi ikke havde træning for medlemmerne i hallen.
Nu ser det ud til, 2 år efter hallen er færdig, at vi endelig får en ibrugtagningstilladelse i løbet af meget kort tid.
Noget af det gode ved det nye halbyggeri, er vores parkeringsplads, som nu ser ud til at fungere, således at vore genboer og naboer ikke generes af medlemmers og forældrenes parkering i gadebilledet.

Vi har også brugt nedlukningstiden til at få tjekket op på vores dejlige sauna ved søen.
Hele saunarummet er blevet ekstra isoleret og der er kommet helt nyt træbeklædning og bænke i saunaen.

Man må vel sige, at nu er centret virkelig funktionsdygtigt og kan huse alle vore medlemmer i alle aldre. Dog arbejder vi i foreningen med at forbedre arealet ved indgangspartiet, her er lidt trangt når forældre skal aflevere og hente børnene.

Ja, jeg kan roligt sige, at den tid jeg har haft i VGF, startede med et gammelt lille træhus uden varme, og kun varmt vand, når man kom en 10 øre i gasvarmeren, har ændret sig lidt med årene.
I dag har vi efter mit skøn, et af landets bedste gymnastik centre med en beliggenhed, der er helt unik.
Når man sådan en formiddag kommer forbi centret, solen skinner og ser vore gymnaster sidde, med udsigt over søen, så kan men ikke undgå at blive i godt humør.

Gymnastikken
Heldigvis har vi i VGF gymnastik for alle aldre, lige fra forældre-/barnhold til seniorgymnastik.
For første gang har vi i året 2020 valgt en ny struktur i VGF, ved at lade alle børn starte på samme børnehold og så fordele dem i grupper hos de enkelte trænere. Dette kan vi allerede nu se styrker kvaliteten, og vi tror på en fremtid, der er bedre for børnenes trivsel i gymnastikken .
Vi er stadig en konkurrence forening og vi har i redskabsgymnastik-afdeling i år, fået ansat en ny fuldtidstræner, i stedet for Ferenc (Frank) som er gået på pension, det er Darius som vi er meget glade for.
Darius deltager også i morgentræningen for Viborg Elite .
Fra VGF,s side skal der lyde en stor tak til Frank for den store træningsindsats, han har ydet gennem mange år.

Basisgymnastik for børnene fra 5-9 år
Her får børnene lov til at prøve alle de gymnastikgrene; så som redskabsgymnastik, TeamGym, spring gymnastik og tumbling. Så kan de, når de når lidt højere op i alderen, selv vælge hvilken slags gymnastik de ønsker af fortsætte i, eller de kan vælge en helt anden idræt og så mener vi at de har fået den motorik, der skal til for at hjælpe dem fremadrettet.
En stor tak til udvalget for det store arbejde, der har været med at få børnebasis gymnastikken på plads.

For de lidt ældre børn har vi selvfølgelig stadig TeamGym holdene, redskabsholdene og tumblingholdene.
For de unge, er der springhold, FutureGym, PowerGym, Rytme piger og Fredagsspring. Disse hold træner til konkurrence, opvisning eller blot for deres fornøjelses skyld.

For de voksne er der Rytmedamer, bevægelse og smidighed, herremotion, styrketræning, Pilates, Zumba, Yoga m. fl.
Formiddagsholdene for de ældste seniorer er en fantastisk succes, hvor det ikke bare drejer sig om fysisk træning,  men også det sociale, som er absolut lige så vigtigt .
Og som sædvanlig er det en kæmpe fornøjelse at komme på besøg på holdene og se hvor aktive og hvor glade gymnasterne er.

Vi har et rigtigt godt samarbejde med Viborg kommune, DGI, Viborg idrætsråd, Danmarks gymnastik-forbund, samt gymnastikforeningen kvik, som vi har fælles hold med.
Også Idrætshøjskolen ved Viborg  og Vesterlund efterskole er vore samarbejdspartner, og det er vi rigtig glade for.
Rent gymnastisk, har der jo, grundet Corona, ikke været afholdt ret mange konkurrencer, men de få vi fra VGF har deltaget i, er blevet til fine præstationer med gode resultater.
Vi kan stadig være stolte af at VGF ligger i toppen af Dansk gymnastik.
Samtidig med at vi på landsplan klarer os fint, har vi haft en fantastisk børne-/ungeafdeling og en afdeling med glade og veltrænede motionister. Dette skyldes ikke mindst det store dame elite hold med Lotte og Marlene samt de fantastiske formiddagshold som Anja, Anders og Ole har kørt gennem hele året.
Og da slet ikke at forglemme `Elite`/herremotionholdet som holder trofast ved, tak til Dan, Erik, Ole og Mogens.
Vi har i VGF bevaret vores gode samarbejde med Viborg Elite og Viborg Idrætsråd, hvor vore elite- gymnaster udøver deres morgen træning i vores dejlige VGF-center.
Også samarbejdet med Gymnastikforeningen KVIK er gået godt, med det store hold, Future Gym med masser af springere på. Et tiltag, der virkelig er brug for i Viborg by og som vi fortsætter og måske udbygget i 2021 igen.
Tak til trænerne og tak til ledelsen i KVIK.
TeamGym har fået ny styregruppe med Dennis i spidsen og med HC og Maria Nøhr som hjælpere. Her arbejder de med at få lavet en ny ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept) sammen med Nicolas fra UIK/UMIK (redskabsafdeling).
Som tidligere nævnt er de gamle traditioner med børnegymnastik brudt op, og de børn, der startede i VGF midt 2020 er kommet til at prøve kræfter med alle de forskellige gymnastik former, der er i foreningen. Det ser ud til at børnene er glade for det, og der er stor søgning til holdene.
Så man må sige, at det koncept som Steven og Anja har udarbejdet, er blevet en succes.
Stor tak til dem begge og til trænerne og forældrene som hjælper på holdene.

Så kære alle sammen herefter Covid 19 !!!!!
Medlemmer, forældre og venner af VGF, det er bare med at få vores center fyldt op, så vi kan se, det vrimler med både børn og voksne, der har det sjovt og godt og mærker glæden ved gymnastikken.
Christina, som er vores kasserer, vil lidt senere fremlægge VGF´s regnskab.
Vi er ca. 100 frivillige ledere og trænere, samt et stor antal medhjælpende forældre. En ordentlig flok at holde styr på, men vi er utrolig glade for jeres indsats og hjælp til Viborg Gymnastik-Forening.
Udover de faste hold, har der været ca. 100 børn til Lørdagstilbud og en del unge til Fredagsspring.
Det er skønt, er at vi nu har plads til de mange forskellige hold og forskellige gymnastikformer .
Tak til vore trænere og ledere samt hjælpere i Viborg Gymnastik-Forening, i skal vide at vi fra bestyrelsens side helt er klar over, hvor stor jeres indsats er. Samtidig tusind tak for at i næsten altid gør det med masser at godt humør, det giver et hav af tilfredse medlemmer og fantastiske flotte resultater i alle afdelinger fra børnegymnastikken og helt op i motionsafdelingen.

Foreningen
VGF er stadig en meget respekteret og kendt forening i både Viborg by og hele landet. Viborg Gymnastik-Forening er kendt som en konstruktiv kvalitetsforening, hvor der arbejdes hårdt med tgymnastikken.
Vi har en breddeafdeling uden sin lige, med masser af børn og juniorer, og der skal lyde en kæmpe stor ros til hele denne afdeling for det store arbejde i har lagt i at få bredden i VGF til at fungerer så fantastisk godt.
Tusind tak til alle i afdelingen.

Også en tak til vores dygtige halbestyrer, Anja, det er som sædvanlig en stor fornøjelse med de initiativer, som du sætter i gang. Altså igen i år en indsats, der ligger langt ud over det, som dit daglige arbejde kræver.
Tak til bestyrelsen for jeres store indsats, samt tak til alle forældre og andre hjælpere som i årets løb har taget en tørn for Viborg Gymnastik-Forening- Uden jer - ingen forening.

Og til allersidst tusind tak til alle vore sponsorer, den støtte i giver Viborg Gymnastik-Forening gør en stor forskel i hverdagen for vore gymnaster og giver dem økonomisk mulighed for at deltage i flere konkurrencer og stævner rundt om.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Udvalgenes beretninger:
Konkurrenceudvalget:


Idrætsgymnastik - KIG v/Nikolas S. Rasmussen

Hold da op en sæson! Vi startede med at aflevere en stor gruppe gymnaster til bais holdene. 
I Marts blev centret lukke og dermed var det slut med træningen for de fleste gymnaster. 

KIG har afholdt konkurrence inden nedlukningen. Der var hjælp fra Super forældre (it nørder) der arrangerede live streaming fra konkurrencen- kæmpe tak til forældre. Stor ros til arrangørerne, det var et kæmpe puslespil for at overholde Coronaregler.

Efter nedlukningen arrangerede Pia træning via Skype - det var en stor succes. 
4 gymnaster har haft mulighed for at træne under coronanedlukningen (de har deltaget i dansk mesterskab) og har trænet 20 timer om ugen. 28.11 deltog VGF med 2 piger konkurrence. Stor deltagelse i ung sportsmester, men sportsgalla blev aflyst. Holdene har mistet 7 gymnaster pga. coronanedlukningen, men der er kommet 6 gymnaster fra basisgruppen.Idrætsgymnastik - MIG v/ Jacob Burvil

Øv år, vi måtte aflevere et helt hold til basisgym og ikke fået nye igen. Der har været et par konkurrencer i Kbh: DM for August og udtagelse til VM for Mads, han er lidt skadet men forventer at stille op i 2022.TeamGym v/ Dennis Jeppesen
Alt i alt har hele sæsonen været præget af COVID 19 pandemien. Dette har betydet at stort set alle konkurrencer har måttet aflyses med stor ærgrelse for såvel gymnaster som trænere. TeamGym stod overfor en sæson hvor den nye Hal 3 for alvor skulle tages i brug og alle havde store forventninger til resultaterne for sæsonen.

Med nedlukningerne og restriktionerne fulgte en ny opgave for os alle: hvordan motiverer vi vores gymnaster og holder dem i gang indenfor de gældende rammer ?  Vores trænerteam har sammen med gymnasterne virkelig formået at løfte denne opgave med såvel udendørs træning som online træning. Vi har set rigtig mange nye tiltag som bestemt også vil kunne bruges i den videre udvikling af foreningen. Stor ros til de trænere der tog udfordringen op og sammen med gymnasterne skabte nye rammer for træning.

De mange gode tiltag under pandemien har betydet at vi står med et minimalt frafald i gymnaster i TeamGym afdelingen hvilket er yderst positivt og tegner godt for de kommende sæsoner.

Hen over sommeren og i starten af den kommende sæson skal vi have stort fokus på at få alle i gang igen og skabt de nye rammer for sæsonen. Dette arbejde er allerede rigtig godt i gang og det tegner positivt for 2021/2022 sæsonen.

GymDanmark hær ændret i aldersfordelingen ift. de kommende sæsoner hvilket skaber lidt justeringer ift. vores holdfordelinger.
TeamGym har ansat Jonas Poulsen som betalt træner til primært at varetage drengeafdelingen. Det øvrige trænerteam har taget rigtig godt imod dette setup. Vi står dog stadig med trænermangel på en lang række hold hvilket kan blive en udfordring for den kommende sæson.

Vi ser frem til en spændende sæson med mange nye muligheder.Breddeudvalget:
Børn
v/ Anette K. Jørgensen
Bredde børn, begynder og basis gymnastik sæson 20/21:


Det har været en sæson, som langt fra gik som forventet - coronaen har sat sit præg mange steder også i hal 1 & 2 som bliver brugt til familie gymnastik og 3-5 år springhoppe
.
Vi startede sæsonen op med masser af glade og spændte børn og voksne, som trods mundbind og afstand lærte og legede sig gennem efteråret indtil vi måtte gå på tidlig juleferie og desværre måtte undvære gymnastikken indtil maj 2021, hvor vi kunne starte op igen, dog ikke med så mange gymnaster og sammen lægning af to hold - men lidt er bedre end ingenting...

Så nu ser vi frem mod ny sæson opstart hvor det forhåbentlig bliver mere normalt og med mange glade og spændte børn og forældre i hallerne...


Sæson 20/21 er første sæson med det nye basisgymnstik koncept.
Ved indførslen af dette koncept har foreningen nedlagt TeamGym aspirantholdene, Idrætsgymnastik aspirant pigeholdet og Springhoppe 5-7 år og samlet alle børnene på basisholdene.
Fra børnene er 7 år har pigerne mulighed for at vælge at træne 2 eller 3 gange i ugen og drengene 1 eller 2 gange i ugen. Der har været 40 piger og 40 drenge aktiv på holdene.
Der har været voksne erfarne trænere på holdene og dygtige hjælper.

Formålet med basisholdene er at lave en struktur, der er mere gennemskuelig for forældre og medlemmer, og som giver alle børn samme fundament at bygge deres idrætskarriere på.
Barnets fundament skal ikke være afhængig af, hvilken afdelingen forældrene (tilfældigvis) valgte at starte op i, og hvilken træner de har haft i de tidligste år.
Bestyrelsen ønsker, at børnene skal introduceres til konkurrence på en ordentlig måde, således at de ikke oplever at føle sig utilstrækkelig eller bliver bange for at fejle. I de yngste årgange ( op til 8 år) skal der kun konkurreres på individuel plan og med fokus på individuelle mål. Børnene skal “belønnes” for at nå de individuelle mål, frem for en bestemt placering på en rangliste.

Bestyrelsen ønsker, at børnene der deltager på begynder og basisholdene i VGF, skal opbygge et sundt forhold til sport og konkurrence, og opleve glæde ved at deltage i konkurrence.
Børnene skal introduceres til både idrætsgymnastik, TeamGym og Tumbling, og de skal blive optaget af at lave gymnastik, så de igennem glæden til sporten får viljen til at ville og evnen til at kunne. Der skal være høj og ens kvalitet i undervisningen på alle hold i VGF BørneGym, og der skal være en høj grad af trivsel for alle børn i VGF.

Vi ønsker at alle børn i foreningen udvikler et stærkt motorisk fundament, som kan bruges i alle sportsgrene.

Værdier: 
De overordnede værdier for Viborg Gymnastik Forening er Vilje - Glæde - Fællesskab

BørneGym afdelingen bygger vi på værdierne Anerkendelse - Glæde - Engagement 
- Anerkendelse ved at give High-fives, smil og øjenkontakt, lyse på de ønskede adfærd, spørge ind til børnenes liv, huske navnene på børnene.
Glæde opleves ved, at både børn og forældre får et tilhørsforhold til foreningen, at børnene oplever fællesskab i deres træningsgrupper og ser gode rollemodeller i trænerne.

Engagement ses hos både træner, gymnaster og forældre.
- træneren skal være forberedt, deltage aktivt i opvarmningen, ikke kigge i telefon i løbet af træningen, deltage i møder, hilse på børn og forældre ude i byen - gymnasterne skal være aktive til træningen, ikke ligge ned når voksne taler, være gode til blive ved med at øve, melde sig ind i træningen igen, hvis man har fået en time-out.
 Forældrene skal hjælpe børnene med at være træningsparate, bakke uforbeholdent op om trænerstaben over for eget barn, kommunikere ordentligt til træner og andre forældre, deltage i forældremøder.
Den ældste årgang (2012) gymnaster er nu klar til at begynde i de forskellige gymnastikdiscipliner efter sommerferien. Ud af 41 gymnaster der skulle rykke videre, er der 7 der har valgt at stoppe med gymnastik. Resten er fordelt med 13 piger og 8 drenge på TeamGym micro holdet, 6 piger til idrætsgymnastik, 2 piger og 2 drenge til Tumbling og 3 piger til opvisninsgymnastik.


En stor tak til alle hjælpere og træner samt Anja for jeres store indsats.Unge v/ Nicolaj Krog
2020 har været præget af Corona. Der var venteliste til PowerGym og minimix. 10-13 år,  35 gymnaster på venteliste. Der er ikke trænere eller plads i hallen til gymnasterne på venteliste.
 Den nye sæson starter 27. juni med SommerCamp 2021,  der er plads til 40 og p.t. er der 37 tilmeldte.
Sidste år dag camp var en stor succes over 3 dage. Pg.af Corona var der ingen overnatning. 
2 gymnaster har fået kontingent tilbagebetalt. 
Der skal oprettes opvisningshold i samarbejde med Viborg by. VGF stiller op med PowerGym holdet. – det kræver samarbejde mellem trænere.


Motion v/Preben Jensen.
Det går godt i motionsafdelingen. Der kunne godt være flere på herremotion - "Eliteholdet".

Nogle trænere vil gerne lave kombination af udendørs- og indendørstræning. Under Corona har nogle hold været i skoven og træne. Det var populært, så måske skal vi lave et kombineret outdoor-hold. Vi overvejer også et formiddagshold mere. Motionscentret bliver flittigt brugt, her er Mogens Mortensen kommet til som træner og hjælper.- Udvalgenes beretninger blev godkendt af generalforsamlingen
.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

v/ Christina Jeppesen
Det reviderede regnskab blev omdelt til generalforsamlingen. 
Christina gennemgik regnskabet.


- Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 4. Indkomne forslag

Skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen dvs. 15. juni 2021.

Der var ingen indkomne forslag.

 5. Valg af bestyrelse

Valg af formand
– Preben Jensen                                     afgående – genvalgt
Preben vil gerne have, at der findes en afløser i løbet af den næste periode og selv deltage i en overdragelsesperiode.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Annette K. Jørgensen        afgående – genvalgt

– Christina Jeppesen            afgående – genvalgt

– Nikolas S. Rasmussen        afgående -  genvalgt

– Jytte Gehling            afgående – genvalgt,
ønsker kun valg for et år og at der i løbet af året fines en afløser.

– Der skal findes nyt bestyrelsesmedlem til Motionsafdelingen, der arbejdes på sagen
.


Valg af bestyrelsessuppleanter
1. suppleant:  Lotte  Jacobsen      afgående - genvalgt

2. suppleant:  Maria Nøhr        afgående – genvalgt
 6. Valg til diverse poster

Valg af revisor
– Keld Jensen        afgående - genvalgt

– Per Gertsen
I henhold til vedtægerne skal der vælges 2 revisorer som vælges for 2 år af gangen og afgår skiftevis

– Revisorsuppleant:
Flemming Pedersen                            afgående – genvalgt


Valg af kvindelig fanebærer                        
- Gitte Krog Pedersen                           afgående – genvalgt

Valg af mandlig fanebærer
- Nicolas Rasmussen                             afgående – genvalgt

Valg af arkivar
- Hanne Poulsen                                     afgående – genvalgt

Valg af Materielforvalter
- Peter Trankjær                                     afgående – genvalgt
 7. Eventuelt

– Dennis, forslag om nye billeder på væggene i stuen. Billeder der fortæller om VGF’s historie.


For at undgå at gymnaster stopper i VGF opfordrede Dennis til at trænere er beviste om at tilbyde træning på andre hold, hvis gymnaster er kørt trætte i træning. F.eks. breddehold eller skift mellem konkurrencehold. Så vær opmærksom på de gymnasterne og deres trivsel.

Der var ikke flere spørgsmål.
 Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
 

Domainbox ApS

Websiden anvender cookies til at huske dine indstillinger og valg samt til brug for statistik. Klikker du videre, accepterer du vores brug af cookies. Se mere >>