Generalforsamling VGF 2018

Generalforsamling i
Viborg Gymnastik-Forening

 

Tid: Tirsdag 20. marts 2018 kl. 20.00
Sted: VGF-Centret, Sct. Laurentii Vej 22a, 8800 Viborg

 

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Beretninger for 2017

Formandens beretning v/ Preben Jensen

Udvalgenes beretninger:
Konkurrenceudvalget:

UIG                       v/ Pia Nørskov og Jacob Burvil
TeamGym          v/ Katrine Stie Andreasen og Michael Skovborg Fog

Breddeudvalget:
Børn
                      v/ Anette K. Jørgensen

Unge                      v/ Nicolaj Krog

Motion                   v/ Preben Jensen
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

v/ Vivi Mousten
 4. Indkomne forslag
         Skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen dvs. den 12. marts 2018.
 5. Valg til bestyrelse

Valg af formand
- Preben Jensen                                             afgående – villig til genvalg

Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Pia Nørskov                                                afgående – 

- Michael Skovborg Fog                               afgående – villig til genvalg

- Nicolaj Krog                                               afgående – villig til genvalg

Valg af bestyrelsessuppleanter
1. suppleant:
Mads Dolberg                                               afgående –
2. suppleant:
Sarah Thide                                                  afgående –
 6. Valg til diverse poster

Valg af revisor
- Per Gertsen                                                 afgående –
Revisorsuppleant:
- Flemming Pedersen                                    afgående – 
                                                                  

Valg af kvindelig fanebærer                        
- Gitte Krog Pedersen                                   afgående –

Valg af mandlig fanebærer
- Emil Sørensen                                            afgående – ønsker ikke genvalg

Valg af arkivar
- Hanne Poulsen                                           afgående –

Valg af Materielforvaltere
- Peter Trankjær                                           afgående –
 7. Eventuelt

-

 

Domainbox ApS