Generalforsamling VGF 2017 referat

Generalforsamling i
Viborg Gymnastik-Forening

 

Mandag 27. marts 2017 kl. 20.00
Sted: VGF-centret

Der var 22 deltagere på generalforsamlingen!
 

REFERAT
 1. Valg af dirigent

– Keld Jensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med opslag i centret og på VGF hjemmeside.
 2. Beretninger for 2016

Formandens beretning v/ Preben Jensen
– 2016 har som tidligere år været et rigtigt godt år for Viborg Gymnastik-Forening.  Men  som de tidligere år har vi også i dette år manglet rigtig meget halplads .
Vi har derfor som tidlige år, været nødsaget til at bruge både Gymnastikhøjskolen, Vestervangs skole og Bjergnæs skolen til nogle af vore træninger for holdene.

Dette håber vi nu at vi meget snart kan råde bod på, idet der nu er bygningsmæssigt grønt lys for at opføre hal nr 3 –springhallen-. En hal som TeamGym får rigtig meget fornøjelse i af, da deres 14 x 20 meter rytmegulv bliver stationært udlagt i hallen sammen med stationære springbaner.


- Jeg har igen i år haft møde med børneafdelingen og trænerne her, for at finde ud af hvordan vi kan bevare kvaliteten i vores børnegymnastik. Vi har talt meget med trænerne om hvordan vi tiltrækker nye trænere til holdene og hvordan vi holder fast i de ekst. dygtige trænere som vi har.  Udvalget arbejder i øjeblikket sammen med trænerne for at sætte fokus på netop dette. Det er meget vigtigt at vi har en høj kvalitet på gymnastikken også på vore børnehold.

- Hal 3. Vi er nu ved at få styr på byggeudgifter og økonomi for driften af hallen.
Sammen med trænerne på både redskab- og TeamGym afdelingerne, har vi arbejdet på at få den optimale indretning af hallen, både hvad angår indretningen med grave og springbaner samt rytmegulvet og styrketræningsmaskinerne, for ikke at tale og lydproblematikken i hallen.
Byggesummen incl. inventar. lydanlæg og redskaber  beløber sig til ca. 16 mill. kroner.
Så en samlet byggesum på ca. 16 mill. + moms , hvor vi håber at kunne få momsen refunderet fra skat på samme måde, som da vi byggede hal 1 og 2 .
Der er tilsagn fra  kommunen på 5,1 million, vi har selv 3 mill. Så vi skal have et lån på 8 mill. som vi skal selv finansiere via kontingent. 
-Vi forventer at tegninger og finansiering er på plads inden sommerferien. Vedr. Lokalplanen har Viborg kommune godkendt denne med både parkeringsarealer og bebyggelsesprocent.
Hvordan vi får det til at hænge sammen økonomisk ved vi først når vi har haft møde med Kulturudvalget og hørt deres muligheder for at støttet projektet.
Vi er nu i gang med at søge forskellige fonde, og håber selvfølgelig at de er positive over for projektet.

- Vi søgte i 2013 om støtte til at opføre et lille motionscenter i gårdhaven mellem gangene ved klubhuset, således at vi kan styrketræne her og således at det bliver muligt for forældre og andre at dyrke motion- og kredsløbstræning hernede.
Ansøgningen indbragte desværre ikke så stort et beløb som det kostede at lave gårdhaven om. Vi fik et tilskud på 300.000 kr. som stadig står hos Viborg kommune, idet vi skal bruge minimum at beløb i tilskud på 500.000 kr. for at gennemføre projektet.
Men da det ikke ser ud til at vi kan have alle motionsredskaber i hal 3 bliver vi nok nød til at overdække arealet og tage det i brug til styrketræning.
Vi har jo stadigvæk alle motionsmaskiner og spindingscykler stående så disse skal vi heldigvis ikke ud at investere i.

- Som i kan se har vi fået optimeret både lys og varmeanlæg i hallerne i årets løb og vi har fået isat nye vinduer og døre i klubhuset, her mangler vi lige salen i kælderen, men det kommer i år.
Dette skulle gerne give en stor besparelse på energiforbruget.
Næste step skulle så have været ombetrækning af vores sofaer og stole samt nye sæder på vores kantinestole, da de er hullet og slidt op. Men her har vi desværre fået afslag på tilskud fra Viborg kommune, så det skal vi selv spare sammen til. Men mon ikke vi får det gjort i sommerens og efterårets løb.

- Vi arbejder stadig på at få ændret de kriterier, som man i Folkeoplysningsudvalget arbejder ud fra, da det er helt urimeligt, at der ikke kan gives tilskud til et måttegulv eller en nedspringsmåtte, som jo er livsnødvendig for gymnasternes sikkerhed. Specielt hvis man sammenligner med, at der kan ydes 100 % tilskud til udskiftning af et håndboldgulv eller slåning af en fodboldbane.

- Vi har i årets løb, iflg. vores optælling på Conventus haft 1.185 gymnaster - børn og voksne igennem foreningen. Dette er en lille nedgang i forhold til 2015.
Herudover er der mødt ca. 60-90 til Lørdagstilbud og ca 40-60 unge til Fredagsspring.
Vores Trænere og ledere tæller ca. 100 frivillige trænere,
Der er klart at med så mange forskellige hold og forskellige gymnastikformer presset ind i 2 haller, så kolliderer det engang imellem, og der skal slet ikke herske tvivl om, at vi i bestyrelsen,  er klar over at det kan være særdeles svært at få tiderne til at passe sammen.
Der skal tages hensyn til børnenes alder, samt hensyn til hvilke hold det er muligt der kan træne sammen og ikke mindst hvornår det for jer som trænere er muligt at tage holdene.
Det har i årets løb givet lidt udfordringer at få dette puslespil til at gå op i en større enhed, men jeg syntes i som altid, har været meget forstående over for problemerne og at vi sammen har fået løst ”knuderne ” på en rimelig tilfredsstillende måde for alle.
Det samme vil vi selvfølgelig prøve nu vi er i gang med at planlægge træningstiderne for 2017-2018.

- Til slut det vigtigste af alt ...
Alle jer trænere og ledere samt hjælpere i Viborg Gymnastik-Forening, skal vide at vi fra bestyrelsens side helt er klar over hvor stor en indsats i gør, og at det ind imellem ikke kan undgå at gå ud over privatlivet og familien. Tusind tak for en forrygende sæson med masser at godt humør, et hav af tilfredse medlemmer samt  et år med meget meget flotte resultater i alle afdelinger, lige fra børnegymnastikken og helt op i motionsafdelingen . Selvfølgelig på hvert sit niveau.
Der er slet ikke nogen tvivl om, at Viborggenserne kender Viborg Gymnastik-Forening som en konstruktiv kvalitetsforening, hvor der arbejdes hårdt med tingene.
Og der er heller ikke tvivl om, at der er respekt om vores forening på landsplan
Det viser også alle de fantastiske flotte placeringer som både redskabsgymnasterne og TeamGym gymnasterne har vundet i årets løb, ET KÆMPE STORT TILLYKKE TIL JER ALLE MED DE FANTASTISKE FLOTTE RESULTATER

- Vi er stadig en af Danmarks førende gymnastik foreninger, det viser resultaterne med stor sikkerhed.
Og hvem kan vi takke for dette-  først og fremmest vore dygtige trænere, som har formået at få gymnasterne op på et niveau der ligger højt, de har lavet et fantastik stort socialt arbejde, der gør, at det får gymnasterne til at holde ved.  Rigtig godt gået.
Også en tak til Vores dygtige halbestyrer Anja, vi syntes du klarer arbejdet/opgaven til alles fulde tilfredshed. Tak for din store indsats - også en indsats der ligger langt ud over det, som er dit daglige arbejde.

Tak til bestyrelsen for jeres store indsats samt tak til alle forældre og andre hjælpere som i årets løb har taget en tørn for Viborg Gymnastik-Forening, uden jer ingen forening.

Og til allersidst tusind tak til alle vore sponsorer, den støtte i giver Viborg Gymnastik-Forening gør en stor forskel i hverdagen for vore gymnaster, og giver dem økonomisk mulighed for at deltage i flere konkurrencer og stævner rundt om i landet.


Beretningen blev godkendt
.
 

Udvalgenes beretninger:
Konkurrenceudvalget:


UIG v/ Pia Nørskov

- Beretning blev godkendt.


TeamGym v/ Katrine Stie Andreasen, Michael Skovborg Fog
– Det gik også godt i TeamGym i 2016!

Der var og er mange glade gymnaster i afdelingen, og der er rigtigt mange dygtige gymnaster, der i 2016 opnåede flotte resultater – både i konkurrencer og i træningssalen.

Jeg vil jo helst ikke fremhæve nogen … og så vil jeg alligevel sige, at jeg er glad for, at vi i 2016 for alvor fik gang i drengeholdene, ligesom jeg bliver nødt til at nævne, at to af vores gymnaster var med juniorpigelandsholdet i Slovenien og sikrede Danmark en sølvmedalje i TeamGym!

Udover mange glade og dygtige gymnaster, er vi i afdelingen heldige at have mange dygtige og engagerede trænere og hjælpere. De gør en utrolig stor og flot indsats. Dejligt at se, at de unge gymnaster har lyst og energi til at være hjælpetrænere, og det betyder meget, at de på den måde bliver introduceret til foreningslivet som frivillige.

Ligeledes har vi mange engagerede og hjælpsomme forældre; vi kræver meget af forældrene til gymnasterne, det er ingen hemmelighed. Katrine og jeg forsøger at involvere flest mulige forældrene i foreningsarbejdet, sådan at arbejdet er spredt på så mange hænder som overhovedet muligt, så det er en nem og overskuelig opgave at deltage i forældrearbejdet. Et arbejde, der er nødvendigt, når vi fortsat gerne vil have en afdeling, hvor vi år for år gør det bedre og bedre for gymnasterne og gymnastikken.

Et eksempel på, at det er muligt at gøre det – ikke kun godt, men rigtigt godt – er vores DM i Stadionhallen for et lille års tid siden. Vi havde fået lov af GymDanmark til at afholde DM for TeamGym micro- og minihold, og på 2 dage havde vi besøg af ca. 2.000 publikummer og ca. 1.300 gymnaster og trænere.

Det krævede hårdt arbejde og lang tids forberedelse. Heldigvis med god opbakning fra alle sider; lige fra den lille aspirant-gymnast til juniorpiger og alle forældrene – og fra resten af VGF. Vi løftede i flok og vi lykkedes med at skabe et helt fantastisk DM! Alle der var med til at løfte, svævede, i de 2 dage, i en ”succes-rus” - det var en fest at være sammen om et vellykket arrangement, og der var ros fra mange sider bagefter. Og en god følelse, at vi ikke blot var en isoleret afdeling, men at vi fik hjælp og opmærksomhed fra resten af foreningen. Både før, under og efter stævnet.

Når vi ser fremad mod 2017, ja, så handler det jo om at fortsætte den gode udvikling. Ikke kun i afdelingen; vi glæder os til at være med til at få hal 3 gjort til en succes, og vi vil fra TeamGym-afdelingen også meget gerne bidrage til samarbejdet på tværs af afdelinger i VGF, fx hvordan vi sikrer, at de mange frivillige kræfter i foreningen føler sig godt behandlet.


- Beretningen blev godkendt.


Breddeudvalget:
Børn
v/ Anette K. Jørgensen
– Igen i år må vi sige, der er fremgang på børneholdene.

Vi har nogle store hold som er fyldt med mange glade og gymnastikparate børn i alderen 0-7 år fordelt på tre hold.
Endvidere har vi vores hold om lørdagen, som tilbyder alle forældre med deres små børn i alderen 0-5år, at komme og hoppe og lave gymnastik et par timer lørdag formiddag.
Det er en mulighed, rigtig mange benytter sig af, da de i hverdagen ikke kan få det til at gå op med at være på et hold.

På det lille springhold hold(3-5år) har vi haft en aktivitetsdag for børnene, hvor de tilbragte en lørdag eftermiddagi Centeret.

Det store springhoppe (5-7år) har haft en overnatning som igen var et kæmpe hit. Ca 60 børn er tilmeldt hver år og det er bare så fantastisk at se, hvordan de blomstre.

Som noget nyt vil vi næste år prøve at holde en event en lørdag formiddag, hvor forældre har mulighed for at komme i VGF og sælge-købe-bytte deres børns fastelavns tøj, dette tror vi mange vil benytte sig af.

Alt i alt går det rigtig godt med børnegymnastikken på børnebredden. Vi håber og tror på endnu flere børn, for vi kan tilbyde dem kvalitet i gymnastikken.
Den store udfordring for os bliver at finde nye træner, mange af de unge mennesker rejser til de større uddannelsesbyer og nye udfordringer.

Men denne opgave er vi også i stand til at tage op - man er vel ikke VGF'er for ingenting.

Vilje - Glæde - Fællesskab.


- Beretningen blev godkendt
.


Unge v/ Nicolaj Krog
– I året der er gået, har vi haft stor vækst i vores bredde afd. Vi har- og har haft rigtig mange medlemmer igennem vores system og vi har stadig forsat meget stor vækst bredde afd.

På ungdomsholdene i år (bla. Mini-Mix & PowerGym) har vi haft så stor tilgang af gymnaster, at vi har været nødsaget til at lave ventelister, ligesom sidste år, for at undgå overfyldte hold, hvilket ville gå ud over kvaliteten i gymnastikken.

Det gav mange udfordringer til sæsonstart 2016, da der skulle rokeres rundt på enkelte gymnaster. Men på grund af kendskab til dem og deres spring, kunne vi rokere rundt på nogle af dem, som så gav ledige pladser. Det resulterede i at vi kunne få flere gymnaster på de hold, som endnu ikke var fyldte.

Det resulterede i at vi fik halveret ventelisterne, godt nok ikke så lang tid som håbet - men det jo os bare mega fedt, at man kan fylde hold op fra sæson start.
Det jo et kæmpe luksusproblem vi har her og ikke andet. Mega fedt!

I den kommende sæson, vil der ligeså, være MAX antal pladser fra starten, ganske enkelt fordi, vi vil bevare kvaliteten i træningen, og fordi der skal være nok instruktører til gymnasterne. Vi lever af at vi har “kvalitet i gymnastikken” og vi skal kunne leve op til denne titel.

Fredagsspring har været lidt nedadgående i denne sæson, der har ikke været så stor tilgang eller vækst til spring om fredagen, som der har været de forrige år. Årsagen kan bla. skyldes at TeamGym holdene har mange konkurrencer som ligger i de samme perioder, hvor der bliver afviklet fredagsspring. Disse hold har førhen genereret mange gymnaster til fredagsspring.

Vi håber fremadrettet ved hjælp af markedsføring på bla. skoler, at kunne generere flere gymnaster til fredagsspring f.eks. ved hjælp af plakater ophængt på skolerne i og omkring Viborg.
Fredagsspring er jo for alle og ikke kun VGF’s gymnaster, og det har været vigtig at udtrykke og vise dette. Bla. bruger vi vores Facebookside - som rigtig mange allerede synes godt om og bruger for at se evt. rettelser, men også fordi at man kan se alle datoerne for planlagte springaftner og selvfølgelig billeder, videoer og skøre indslag fra vores spring aftner.

SummerCamp 2016 var en KÆMPE succes! 60 børn troppede forventningsfulde op til camp start -  og vi havde en virkelig fed SummerCamp med bla. Vandslidebane, svømmehal, teambuildings øvelser og selvfølgelig masser af gymnastik.

Igen i år gentager vi denne store succes og VGF’s SummerCamp 2017 er så småt ved at være fyldt helt op. Der er stadig enkelte ledige pladser tilbage. I år kommer der til at ske nye tiltag, men vi har stadigvæk de sjoveste ting fra 2016 med i planerne.

Ellers er der kun at sige, at der har været rigtig stor tilgang til vores bredde hold i årets løb, og vi håber den nye sæson vil bringe mindst lige så mange medlemmer i vores klub!


- Beretningen blev godkendt.


Motion v/ Preben Jensen
– Det går godt i afdelingen med stabile trænere, der kommer igen år efter år. Der arbejdes på at få 2-3 trænere til hvert hold, så trænerne bliver fleksible. Motionsafdelingen giver et pænt overskud til gavn for børnegymnastikken.


- Beretningen blev godkendt
.

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

v/ Vivi Mousten
- Vivi gennemgik det omdelte regnskab. Der er 194.787 i overskud for 2016
.

- Regnskabet blev godkendt.
 4. Indkomne forslag

– Der var ingen indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse

Valg af formand
– Preben Jensen                                     afgående – genvalgt

Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Vivi Moutsen        afgående – ønsker ikke genvalg

- Jytte Gehling        afgående – genvalgt

- Katrine Stie Andreasen        afgående – genvalgt

- Anette K. Jørgensen           afgående – genvalgt

Der blev ikke fundet en afløser til Vivi.


Valg af bestyrelsessuppleanter
1. suppleant: Mads Dolberg                    afgående – genvalgt

2. suppleant: Søren Lundorf Gravesen   afgående – ønsker ikke genvalg
Sarah Thide blev valgt. Til 2. Suppleant.

 6. Valg til diverse poster

Valg af revisor
- Per Gertsen                                            afgående – genvalgt
- Revisorsuppleant:
  Flemming Pedersen                               afgående – genvalgt

Valg af kvindelig fanebærer                        
- Gitte Krog Pedersen                              afgående – genvalgt

Valg af mandlig fanebærer
- Emil Sørensen                                       afgående – genvalgt

Valg af arkivar
- Hanne Poulsen                                      afgående – genvalgt

Valg af Materielforvaltere
- Peter Trankjær                                       afgående – genvalgt
 7. Eventuelt

- Mads er glad for at der er god økonomi – ønsker en ny reck – Preben: der er bestilt en reck.
- Preben: Efterlyser voksne drenge til masterts holdet. Der er prof træner, Eduard, som gerne vil træne holdet
. Efterlyser drengehold TeamGym – vil gerne have et hold med lidt ældre drenge. Vi vil også gerne have lidt flere drenge til idrætsgymnastikken. Måske holde åbent hus og invitere skolebørn.
Husk udvalgsformænd at få de unge trænere ind i foreningen. VGF vil gerne betale for kurser. 
Vi vil gerne kunne aflønne de unge trænere med samme løn de kan få, i f.eks. et supermarked, men det er ikke muligt skattemæssigt.

Tak til alle træner og bestyrelsesmedlemmer.
 – Keld sagde tak for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
 

Domainbox ApS