Generalforsamling VGC 2018 referat

Generalforsamling i
Viborg Gymnastik-Center (VGC)

 

Tirsdag 20. marts 2018 kl. 19.30
Sted: Sct. Laurentiivej 22a, 8800 Viborg
 

REFERAT
 1. Valg af dirigent

Flemming Pedersen blev valgt.

Dirigenten konstaterede  at generalforsamlingen er lovligt indvarslet med opslag i centret og på VGF’s hjemmeside. Desuden sendt til samtlige medlemmer.
 2. Beretninger for 2016

Formandens beretning v/ Preben Jensen
Udlejning af centret er fortsat. Rosendahl skole lidt mindre end normalt.


Der har været udgifter til arkitekt og ingeniør 720.258 kr.


Der er givet grønt lys for at starte byggeriet. Bliver endelig bekræftet på næstkommende byrådsmødet ultimo marts.
 2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

v/ Vivi Mousten

Vivi gennemgik regnskabet: Der har været færre lejeindtægter mest fra Rosenvængets skole.


Driften af centret er dyre end sidst år. Der har været en efterregning fra 2016 på el på ca. 32.000. 
Der er aktiver på + 720.258 kr. (arkitekt og ingeniør) medtages byggeriget vedr. hal3. 
Diverse tilgodehavende VGF har betalt arkitekter og ingeniører.
Moms til gode 122.545 kr. (arkitekt og Ingenør) aktiver 2.197.283 kr.
Passiv: Afdrag på nykreditlån 31.725 kr. Overskud på centret 143.685 kr.
Egenkapital: 2.423.546 kr.
Gæld til Nykredit 773.736 kr. Passiv i alt 2.197.283
 kr.

Regnskabet blev godkendt.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

– Preben Jensen                                   afgående – genvalgt
– Per Gertsen                                       afgående – genvalgt

– Vivi Moutsen                                    afgående – genvalgt

– Bestyrelsen forslår at Keld Jensen vælges til bestyrelsen. Keld Jensen blev valgt

 4. Valg af revisor

– Heinrich Christian Bornhøft                afgående – genvalgt
 5. Indkomne forslag

– Der var ingen indkomne forslag.
 6. Eventuelt


  

Domainbox ApS

Websiden anvender cookies til at huske dine indstillinger og valg samt til brug for statistik. Klikker du videre, accepterer du vores brug af cookies. Se mere >>