Generalforsamling VGC 2018

Viborg Gymnastik Center (VGC)

Tid: Tirsdag 20. marts 2018 kl. 19.30
Sted: VGF-Centret, Sct. Laurentii Vej 22a, 8800 Viborg

 


DAGSORDEN
 


 

1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
v/Preben Jensen
 


 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren
v/Vivi Mousten
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Formand Preben Jensen         afgående –
- Per Gertsen                            afgående –
- Vivi Mousten                         afgående –
 5. Valg af revisor
- Heinrich Christian Bornhøft              afgående –
 6. Indkomne forslag
-
 7. Eventuelt
-

 

Domainbox ApS