Ordensregler

 • Husk at spare på lyset og det varme vand
 • Der er rygeforbud i hele centret.
 • (Brug askebægrene udenfor hoveddøren eller på terrassen)
 • Husk oprydning efter hver træning (oprydning skal ske i henhold ophængte planer på halvægge)
 • Trampoliner må ikke bruges uden at der er en uddannet leder over 18 år tilstede (pga. forsikringsdækning på børnene)
 • Trampolinerne skal være tildækket af de 2 store røde måtter efter hvert holds træning.
 • Brandregulativ: Du skal vide, hvor brandslukningsmateriellet findes, hvordan det fungerer, og hvor flugtvejene er i tilfælde af brand. Se flugtvejsoversigt ved indgangen.
 • Stuen og mødelokalet: Er for medlemmer, deres pårørende og gæster. Ophold i disse rum er ikke tilladt i træningstøj p.g.a. magnesia. Der må ikke overnattes i disse rum.
 • Der er tyverialarm på TV, video, hardbox.
 • Du er med til at holde orden i stuen. Har du holdt møde tørres borde af og stole sættes på plads. Se møbleringsplan.
 • Glasflasker må ikke bruges i centret pga. fare for glasskår.
 • Alle arrangementer i centeret skal aftales med Anja.
 • Køkkenet kan benyttes af alle, men husk at ryde op og gør rent efter dig selv.
 • Omklædningsrum: Affald kastes i affaldsspanden
 • Værdigenstande og kostbar beklædning tages med i hallen under træningen for at undgå tyveri.


Hallerne

 • Gymnaster må aldrig gå ind i hallen uden at deres træner eller anden ANSVARLIG person er tilstede.
 • Hallerne må ikke betrædes med udendørs fodtøj, hårde sko eller stilethæle.
 • Der findes overtrækssko i kurv ved indgangen.
 • Husk at slukke musikanlægget ved kontakten på væggen. Husk også at lægge låg på musikanlæggene.
 • Musikstyrken (især bassen) skal holdes på passende niveau af hensyn til naboerne.
 • Husk at låse alle 3 haldøre og kældersaldøre efter brug, hvis der ingen er i hallerne, når du forlader centret.
 • Der må ikke være mad- og drikkevarer i hallerne.


Diverse

 • Det er ikke tilladt at køre ned til centret medmindre du har varer med, der ikke kan bæres.
 • Hvis noget går i stykker skal du lægge besked til Anja om, hvad det er og hvem der har opdaget det.
 • Nøgler til centret fås hos Anja. Det er systemnøgler, så pas godt på dem. (Det koster ca. 20.000 kr. at udskifte dem.
 • Vi holder ferie i skolernes ferieperioder. Hvis dit hold gerne vil træne skal det aftales med Anja.
 • Opslag sættes på de respektive opslagstavler.
 • Vigtige korttidsmeddelelser kan komme på INFOtavlen i indgangen - aftalt med Anja.
 • HUSK ingen opslag på hoveddøren.
 • Hunde skal føres i snor overalt på udenomsarealerne.
 • Glemte sager er i en kurv i teknikrummet. Glemte sager afleveres ud af huset den sidste dag i måneden.


Sauna

 • Medlemmer af saunaklubben kan benytte saunaen i de fastsatte tidspunkter. Alle bedes hjælpe med til at holde rent og rytteligt.
   
Domainbox ApS