Forældreinvolvering i VGF’s TeamGym-afdeling
 

At have en velfungerende forening fordrer engagerede forældre, som ikke blot stiller krav, men som også er villige til at støtte foreningen, både med hensyn til praktiske forhold omkring gymnasternes deltagelse, men også moralsk og i forhold til afdelingens og foreningens kultur.

I VGF lægger vi vægt på, at forældre er engagerede i deres børns udvikling og støtter, sådan at de udvikles som selvstændige og socialt engagerede mennesker.

Dette betyder blandt andet, at forældre til gymnaster i TeamGym-afdelingen forventes at:

Ovenstående retningslinjer anser vi for at være utrolig vigtige, da forældres positive attitude overfor foreningen og de øvrige gymnaster og forældre på holdene, samt forældrenes engagement i afdelingens/foreningens arrangementer, giver barnet den tryghed og tillid til foreningen, som er en væsentlig forudsætning for gymnastens udvikling.