Forventninger til TeamGym-gymnaster i Viborg Gymnastik-Forening
 

Det grundlæggende fundament for at dyrke TeamGym i VGF er at være motiveret og have ambitioner for at udvikle sig selv bedst muligt både gymnastisk og personligt.
 

TeamGym er en konkurrenceidræt

I TeamGym konkurreres regionalt og nationalt som foreningshold, og vi har målet om at opnå de bedst mulige resultater.

Derfor udtages gymnasterne til alle vores TeamGym-hold, også aspirantholdene. Udvælgelsen af gymnasterne til sæsonens hold er en proces, som foregår fra afslutningen af den forgangne sæson og hen over sommeren. Holdfordelingen vil typisk blive meldt ud i august/september. For nogle aldersgruppers vedkommende kan der udvælges en trup, som dækker over flere hold. Den trup vil senere deles i hold.

Udtagelse af gymnasterne sker på baggrund af en vurdering af den enkelte gymnasts potentiale samt udvikling og præstationer i den forgangne sæson både gymnastisk og socialt set. Nye gymnaster bliver vurderet i forhold til prøvetræninger hen over sommeren og ved sæsonstart.

Det er vigtigt at understrege, at gymnasten også vurderes i forhold til de øvrige gymnaster i rækken. Det er derfor ikke på forhånd givet, at en udtaget gymnast i den nye sæson forbliver på samme hold eller rykker op på et højere hold. Gymnastgrundlaget og udvikling kan medføre, at det kan forekomme, at en gymnast rykkes til et lavere rangerende hold. Det er udelukkende en træner-beslutning, hvem der udtages til de enkelte hold.

Hvis det viser sig, at en udtaget gymnast alligevel ikke har det forventede potentiale eller krævede mentalitet og træningsmoral, så forbeholder vi os også retten til, at henvise den pågældende gymnast til gymnastik på et andet hold, som er mere passende.

På alle hold optimeres bestræbelserne på at opnå de bedste resultater, selvfølgelig under hensyntagen til det pågældende holds aldersgruppe og placering i konkurrencen. Trænere kan derfor f.eks. vælge at have reserver i trupperne eller at stille op i konkurrence med færre antal gymnaster end 12. Det er derfor vigtigt at understrege, at udtagelse til et  hold ikke automatisk giver adgang til deltagelse i konkurrencerne. Det er udelukkende en træner-beslutning, hvem der udtages til de enkelte konkurrencer.

Vi bestræber os på at give feedback til forældre og gymnaster gennem sæsonen, evt. ved samtaler eller mails.
 

Fremmøde og afbud


Før og efter træning


Træningsmoral og engagement


Respektfuld optræden


”Holdspiller”


Medansvar egen udvikling


Særligt vedrørende konkurrencer