Generalforsamling i Viborg Gymnastik-Forening
 

Mandag 28. marts 2022 kl. 20.00
Sted: VGF-centret
 

REFERAT
 1. Valg af dirigent

Kjeld Jensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægerne med mail til medlemmer og opslag på hjemmesiden.
 2. Beretninger for 2021

Formandens beretning v/ Preben Jensen
Også 2021 blev et år hvor vi, i foreningen, måtte lukke ned og lave aflysninger mv. for vores gymnaster.
Igen var det Covid 19, der satte en stopper for gymnastikken i foreningen i perioder.
Dette gjorde også, at vores medlemstal i en lang periode var droslet ned, ja så langt ned, at vi i foreningens bestyrelse var meget bekymrede for, om medlemmerne igen fik startet op efter nedlukningen.
Men heldigvis ser vores medlemstal utroligt fornuftigt ud pr. d.d.
Vi har i dag et samlet medlemstal på 1016 gymnaster.
Som fordeler sig med 105 på fitness, Yoga 18, 910 på gymnastikken og 130 ledere-bestyrelse og trænere.
Ved siden af dette, har vi fredagsspring og Lørdagstilbud hvor deltagerne betaler pr. gang.
Så man må sige, der er fin gang i gymnastikken.

Når man ser på de enkelte gymnastik grene hver for sig, er der rigtig flot gang i alle vore senior- og motionshold både på herre og damesiden, både dag- og aften hold.
Vi har et store flotte pige/dame - rytmehold og tumbling ser ud til at være godt på vej op med flere børn på holdet.
På konkurrencesiden, i redskabsgymnastik, er der alt for få på holdene.  Selv om, som vi alle ved, at det er en meget svær idrætsgren, der dækker mange redskaber, burde det være muligt for en forening som VGF at få flere børn og unge med her.
TeamGym afdelingen ser rimelig pæn ud, selv om medlemstallet er faldet lidt. Men med den indsats, der gøres her og nu i afdelingen, tror jeg muligheden for at få flere børn i gang, er meget stor og vi forventer også fremadrettet af kunne opnå bedre resultater i konkurrencerne.
Børneafdelingen ser rigtig fornuftig ud med ca. 175 medlemmer under 6 år. Det er her, vi skal holde fast i børnene, og det kan vi gøre, hvis vi igen får opbygget en rigtig god breddegymnastik -afdeling i foreningen.
Vi må erkende, at mange børn vælger konkurrencegymnastik fra og derfor er det vigtigt at vi, i VGF, har en afdeling hvor de kan boltre sig med spring og gymnastik på det plan som børnene syntes er sjov.

Vores økonomi i VGF, som Christina, vores kasserer vil komme ind på om lidt, ser fornuftig ud.
Selv om vi mangler ca. 350.000 kr. i kontingentindtægter i 2021 i forhold til 2020, kommer vi ud med et overskud før renter på 120.000 kr.
Vi skal dog, fremadrettet passe meget på udgifterne. Som alle ved, forventes der store ekstra udgifter på el og varme de kommende år.  VGF´s  elforbrug ligger i 2021 på omkring 200.000 kr. og varmeudgiften ligger på ca. 200.000 kr.
Så en stigning på 40-50%, som der tales om, er virkelig noget der kommer til at kunne mærkes på vores økonomi.

Til jeres orientering er det Viborg Gymnastik Center, der står for ejerskabet af alle bygninger, inventar og redskaber.
VGF betaler en husleje, på lige fod med alle andre, der lejer sig ind i centret. VGF`s husleje er bestemt af driftsudgifterne, således at forstå, at de driftsudgifter, der er forbundet med at drive centret skal betales i husleje af VGF til VGC.
Derfor er det vigtigt at vi forholder os til forbrug, så vi på denne måde sparer udgifter for VGF og der bliver flere penge til gymnastikken.
Således er både halbestyrer og rengøringshjælp ansat under Viborg Gymnastik-Center.
Hvorimod alle trænere er ansat under Viborg Gymnastik-Forening.

I årets løb har vi fået en del nyt udstyr i foreningen, dette skyldes, at efter vi afsluttede byggeriet af hal 3, stadig havde penge tilbage på byggekontoen.
Pengene skulle bruges i foreningen, på gymnastikken og derfor er der i årets løb indkøbt forskellige nye redskaber, måtter m.v., samt udskiftet en stor del af vores udstyr i fitness centret.
Desuden er et nyt luftsystem under løsskums graven på vej, så børnene ikke hver uge behøver at lufte skum- fritterne.
Vi har fået opsat automatik på døre og låsesystemer, hvilket gør hverdagen lidt lettere for styring og lukning, samt brug af brikker til låsene på centret.

Vores kasserer Christina har grundet arbejdspres valgt at sige fra i foreningen, desværre for os, men forhåbentlig til hjælp for Christina.
Vi har søgt utrolig mange steder efter en ny frivillig kasserer. Men som Christina siger, der skal bruges mindst 2 timer dagligt på opgaven, så det er næsten umuligt at finde en frivillig til dette.
Derfor har Christina søgt om muligheden for at vi kunne få en flex- jobber ansat i 8 timer om ugen.
Dette er lykkedes og vi håber det bliver en succes. Tanken er at den nye ansatte overtager alt økonomi, både kontingent, betaling af regninger, udskrivning af regninger samt ansøgning af attester mv.

I VGF arbejder vi også med, hvad der skal ske i fremtiden, vi har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på foreningens fremtidige vision og mission og struktur.
Dette skyldes at vi i foreningen, har meget svært ved få folk til at indgå i de frivillige arbejdsgrupper, vi fra bestyrelsens side ønsker oprettet.
Den nye struktur skulle gerne gøre det meget mere overskueligt og enkelt for det frivillige arbejde i foreningen.
Når vi i foreningen ønsker at oprette nye arbejdsgrupper, skal beskrivelsen af arbejdsopgaverne være meget tydelig og absolut overskuelige, således at de, der melder sig til arbejdsopgaverne fremadrettet, helt nøjagtig ved, hvad vi ønsker af deres indsats og hvor stor tidsforbrug de skal forvente at bruge på opgaverne.
Samtidig bliver der lavet budgetter til hver enkelt arbejdsgruppe, så der inden for rammerne bliver større arbejdsfrihed i den enkelte gruppe.
Det samme sker i de enkelte udvalg.
Fremadrettet ønsker vi i bestyrtelsen, at alt det gymnastiske i afdelingerne samt ansættelse af frivillige til arbejdet skal foregå ude i udvalgene.

Nedlukningerne taget i betragtning har vi i VGF haft et rimeligt godt år.
Dette skyldes ikke mindst vore trænere som virkelig har lagt et stort stykke arbejde i gymnastikken,
Det skyldes også at vi har haft en virkelig energisk og dygtig daglig leder af centret, som har forstået ikke blot at lede centret, men også har forstået at få de samarbejder, vi har med skoler og andre foreninger til at blomstre i årets løb.
Som afslutning kan jeg kun sige tak til alle i frivillige trænere, hjælpere, ledere, bestyrelse ansatte mv.
Uden jer absolut ingen Viborg Gymnastik-Forening.

Kommentarer til beretningen
Bemærkning om Formandens optimisme - bekymring for de 6-10 årige hvor der er færre gymnaster
.
Svar: Der gøres en ekstra indsats for at styrke afdelingen - særligt på skolerne. 
For 3 år siden havde spring/hoppeholdet 70 gymnaster, de er forsvundet - måske fordi børn og forældre ikke har tid/lyst til flere timer.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Udvalgenes beretninger:
Konkurrenceudvalget:

Idrætsgymnastik - KIG v/Nikolas S. Rasmussen

2021 har været et travlt år med masser af god træning og gymnastik.
Vi kom op på fuld træning igen, efter covid-19, og det har været hårdt for både gymnaster, træner og forældre.
Stort set alle vore gymnaster har været igennem covid-19, og der har vi konstateret at det tager lidt tid at komme tilbage på fuld tryk i salen, men gymnasterne har kæmpet alt hvad de har lært.

Vores første kuld af små gymnaster, der kom fra Basis gym sidste år, er ved at finde deres plads i idrætsgymnastikken og de har været til deres første konkurrence og det gik godt.
Vi håber selvfølgelig på at vi få endnu flere gymnaster fra Basis gym, når den nye sæson starter, så vi kan holde fødekæden i gang og få afdelingen til at vokse sig stor igen

Resultatmæssigt er det gået rigtig godt, Vi er igen, efter en del år, tilbage i den bedste liga (cop senior) og det rykker også ved de andre gymnaster, det ser lige pludseligt ikke helt umuligt ud at opnå at komme i Cop

Vi har lavet en masse god gymnastik og været til en masse konkurrencer, som selvfølgelig også har givet et masse medaljer af alle 3 farver, men som noget at det vigtigste, så er det den procesorienterede træning der er begyndt at give pote.
Som følge af den gode udvikling er vi nu også begyndt at deltage i udenlandske konkurrencer (vi får lidt huk men ikke sådan vilde huk).

Jeg vil gerne takke vores forældre, for den store hjælp de yder, vi har igen i år afholdt den største konkurrence i Danmark med ca. 100 gymnaster og det kunne ikke lade sig gøre, hvis ikke vi havde den store opbakning af forældre.
Tak til en af vores sponsor (Lioni advodkaterne) der sponsoreret en ny Bom til os.

Beretningen blev godkendt.
 

Idrætsgymnastik - MIG v/ Jacob Burvil

- Preben læste beretningen fra JacobMIG er en lille, men heldigvis fortsat prioriteret, afdeling. Vi har relativt få, men alle meget dedikerede, gymnaster, som alle er konkurrenceaktive. Drengene har et godt sammenhold og har været på flere træningslejre.  2 gange er turen gået til Polen på en uges træningslejr under ledelse af træner Dariusz - senest i vinterferien i uge 7.

Drengene udvikler sig flot og så sent som for 1 uge siden, vandt August all round guld til De Jyske Mesterskaber i Aaborg i U17 rækken foruden 5 individuelle gulv og sølvmedaljer - Alex vandt sølv i ringe og Peter sølv på gulv og hest . Mads var desværre syg til mesterskaberne.
August har desuden deltaget i en stor international konkurrence i Prag, hvor han i U18 rækken fik en 8. plads på gulv som bedste. Dariusz og August arbejder på at få August udtaget til ungdoms-OL i Slovenien i uge 30  - men udtagelses-kravene er meget høje så det bliver svært men ikke umuligt.

Generelt mangler vi jo MIG gymnaster - og vi håber selvfølgelig at den nye struktur vil kunne rekruttere nye unge MIG-gymnaster fra basisholdene i de kommende sæsoner. Træningen i hal 1 fungerer rigtig godt. Der er god stemning på holdet og Dariusz arbejder  seriøst, kompetent og målrettet med drengene
.

Beretning blev godkendt
.
 

TeamGym v/ Dennis Jeppesen
Hvad er succeskriteriet - for forældre og gymnaster. God succes i 2021 med mange glade gymnaster i alle rækker. Piger og drenge. Vi lykkes med mange af de ting vi sætter i gang. Vi har størstedelen af gymnaster tilbage – dog mangler der gymnaster fra neden af. Det betyder der kommer til at mangle 2-3 hold fremover. 
Evaluering af basisholdene: Der mangler tilgang af gymnaster, vi får for få gymnaster ind i afdelingerne fra basisholdene og vi kommer til at mangle trænere. Det bliver vores største udfordring. 
Konkurrencerne er startet igen, hvilket er det gymnasterne har set frem til. Det har hidtil ikke været muligt pgaf Corona, men nu er vi i gang igen. Vi ligger ikke i toppen men fint og tilfredsstillende. 

Vision, som vi arbejder med i udvalgene viser, der er brug for forskellige kompetencer. Der mangler nogle til at gribe de bolde vi sætter i søen. Mange vil gerne være med, mens andre ikke har tid/lyst. Der er behov for at aktivere forældrene igen – trænerne skal bruges i hallen og forældre kan hjælpe med struktur. Hvem skal bære kulturen, der skal flere frivillige til med kontakt udadtil.

Bemærkinger til beretningen
 ...
Preben: Det er et generelt problem med mangel på frivillige og forældre i alle større byer
.
Der blev spurgt til hvad gør vi for at appellere til politikerne, der mangler penge til at komme videre .
Forventning om at forældre hjælper til. Det er en opgave at formidle budskabet.

Beretningen blev godkendt
.


Tumbling v/ Jacob Jessen
Tumbling startede op i 2018. Der er et godt team omkring holdet. Der var 20 gymnaster, som efter jul blev reduceret til 12-13 gymnaster. Mikkel er en dygtig træner. Der er konkurrencer fra begyndere til senior. Vi har fået medaljer og en gymnast har vundet 8 medaljer. Vi har talenterne - men mangler faciliteterne. Fantastisk forældreopbakning - bl.a. til kagebagning, dragter m.m.


Beretningen blev godkendt
.
 

BørneGymnastik v/ Anette K. Jørgensen
Børnebredde dækker følgende hold:
Familie gymnastik 0-3 år
Børnegymnastik 3-5 år
Begyndergymnastik piger 5-7 år
Basis gymnastik piger 7-9 år 2 x træning om ugen
Basis gymnastik piger 7-9 pr 3 x træning om ugen
Begynder gymnastik drenge 5-9 år 1 x træning om ugen
Begynder gymnastik drenge 5-9 år 2 x træning om ugen
Lørdagstilbud 0-5 år
Lørdagsfræs 6-11 år
Bevægelsesglæde for børn med handicap og deres forældre

Endnu et år, med gymnastik, glade børn og deres forældre, er gået, men desværre også med corona som har spændt ben for meget.
Lidt nyt fra holdene - beskrevet at trænerne:

Børneholdene
Sæson 2020-21 har vi igen måtte sande, har været anderledes grundet Corona. 

Vi startede godt op på begge hold med mange tilmeldte og mange til lørdags tilbud - alle troede på det. Så kom der lidt nedlukning og vi fortsatte nogle uger, indtil der blev lukket helt ned. 
Heldigvis blev der lukket op igen efter nytår, men der var mange der var forsigtige og startede ikke op. Mange blev smittet og holdene kørte på halv blus. 

Nu er der lukket op og der er gang i holdene igen. 
Dog har vi mærket at smittetallene har været høje og derfor har medlemstallet ikke været på højde med tidligere år. 
Vi håber og tror på bedre tilslutning i efteråret. 
Vi slutter af med forårsopvisning som vi heller ikke har haft fornøjelse af i 2 år

Begyndergymnastik
Dette er holdet for piger, som gerne vil begynde at gå til gymnastik, og for dem som måske allerede har gået til børnegymnastik et år eller to.


Træningen kommer til at foregå i et sjovt, hyggeligt og inkluderende pigefællesskab i de fedeste faciliteter. Pigerne skal ”lære” at gå til gymnastik og få en fornemmelse af, at det inkluderer opvarmning, styrkeøvelser, smidighedsøvelser og øvelser rundt på de forskellige redskaber. Vi skal bruge stortrampoliner, airtrack, bom, barre og springbræt og lære små rytmiske sekvenser.


Basisgymnastik piger
Formålet med basisholdene er at gøre børnene optaget af at lave gymnastik. Det skal være sjovt samtidig med, at børnene får en grundtræning af høj kvalitet.
På basisholdet 7 til 9 år har vi i denne sæson haft 39 piger. Efter jul og den lille coronapause var der et mindre frafald, så vi er nu 34 piger tilmeldt. De piger, der er stoppet, har været piger, hvor gymnastikken ikke har haft den store interesse alligevel.

Pigerne har kunne tilmelde sig til at gå 2 gange om ugen eller 3 gange om ugen. Ud af de 34 piger er der lige nu 7 piger, der vælger at gå 3 gange om ugen. Til næste år ønsker vi at se på, hvordan vi kan få flere piger til at gå 3 gange om ugen. Vi tænker på, at vi i højere grad skal blive bedre til at opfordre de piger, hvor vi på nuværende tidspunkt kan se et potentiale, til at komme 3 gange om ugen.
Udfordringen på basisholdet er lige pt., hvordan vi kan give plads til bredden, og samtidig udfordrer de piger, som er klar til at blive udfordret. Det er samtidig et hold, der kræver en del struktur, så pigerne også bliver præsenteret for de forskellige gymnastikgrene (teamgym, idrætsgymnastik og tumbling). På holdet er der heldigvis en stor gruppe af hjælpere, som gør en kæmpe indsats. Der er 13 hjælpere og Louise som overordnet tovholder.
Louise er meget bevidst om, at hun også har en rolle i forhold til at klæde de unge hjælpere på, så de en dag vil kunne stå som ansvarlig for et hold i foreningen. Derfor deltog de unge trænere på hjælpetrænerkurset i efteråret, så de allerede nu bliver introduceret til Gymdanmarks træneruddannelser.
I denne sæson har holdet deltaget i DGI´s børnestævne i Bjerringbro, og så skal holdet selvfølgelig også vise, hvad de kan til VGFs egen opvisning. De piger der træner om tirsdagen er ligeledes begyndt at prøve kræfter med ”trinøvelserne” indenfor idrætsgymnastik, og der vil blive en lille intern ”konkurrence/opvisning” for forældrene i starten af maj, og gymnasterne vil få mulighed for deltage ved JM trin 1-3 den 7. maj her på VGF.   

Louise er godt tilfreds med denne sæson. Det er dejligt at stå i hallen tre gange om ugen og se, hvordan en masse piger oplever glæden ved gymnastik og får opbygget noget socialt med andre piger udover dem, man kender fra skolen. Der er en god atmosfære på holdet og respekt for hinanden, og er så der plads til alle, lige meget om man er ved at øve flik flak, eller om man først er ved at lære at lave en vejrmølle.
Fremadrettet skal man dog være opmærksom på, om basisholdet kan brødføde en hel forening med piger, der vil lave gymnastik. Til næste år er der 13 piger, som skal videre. De skal fordeles i 4 afdelinger – Teamgym, idrætsgymnastik, Tumbling og opvisningsgymnastik. TeamGym er blandt andet afhængig af at have nok piger til at kunne stille et hold (minimum 10 piger). Man bør måske derfor som forening kigge på, hvordan man kan få flere piger ind på holdet samtidig med, at man ikke går på kompromis med kvaliteten.

Basisgymnastik drenge
Stigende tilgang til holdet siden januar.
Trænerteam som har været der siden januar fungere rigtig godt. Gode snakke og feedback fra forældre og de er tilfredse med det trænerteam som er der nu og det fungere bedre end 1. sæson.
Nu er vi på rette spor og det er godt.

Lørdagsfræs
Som noget nyt er der startet Lørdagsfræs op for de 6-11 år. Og de hygger med fælles opvarmning derefter ”fri leg”, spring og hop. Og hvad der ellers findes på af de voksne træner. Som også nogen gange afslutter træningen med opvisning.

Tusind tusind tak til alle træner, hjælpetræner og forældre.

Beretningen blev godkendt.
 

UngeGymnastik v/ Nicolaj Krog
Et turbulent år hvor vi i særdeleshed har manglet trænere i bredde ungdom.
Det har ført til lukning af populære hold såsom MiniMix & PowerGym.

Dog blev der i starten af sæsonen sammensæt et MicroMix hold. Hvor de, som havde tilmeldt sig holdene, kunne få mulighed for at komme på, da holdet endnu ikke var fyldt og vi havde trænere på netop dette hold. Det indebar blot en lille flytning af den respektive træningstid - men gik dog op.
Her vil jeg især gerne takke Anja, som har været en kæmpe hjælp - både med at få puslespillet
til at gå op, se mulighederne og igangsættelse med at få holdet op at stå. Ligeledes til vores trænere som har været fleksible med at få det til at lykkes.

Arbejdet for næste sæson er i fuld gang - og vi skal have fundet trænere til MiniMix & PowerGym - så disse igen kan opstå. Jeg er sikker på gymnasterne er der - nu skal vi have fundet trænerne, som virkelig har lyst til køre holdene op.
Det kommer til at ske bl.a. ved kontakt med GIV højskole elever og evt. et forslag om en turnus ordning (hvis dette skulle være mere fristende - således man ikke er bundet op ved hver træning, men at man kan køre en turnés der kan både fungere som ro for trænerne og ikke mindst kan fungere på holdene.

Fra min side vil der blive sat øget fokus på trænerrekruttering til breddeungdom, så vi igen kan få 100% styr på afdelingen og få breddeungdom til at blive genoplivet.

Der skal derudover nedsættes et bredde udvalg som bl.a. skal hjælpe med tilmeldinger til opvisninger, overnatninger, forældre samarbejde og vigtigst af alt, rekruttere nye og fastholde vores bredde trænere.”

Beretning blev godkendt.


Voksen, motion og fitness v/Preben Jensen.
Vi mangler en person til udvalget til Voksen, motion og fitness. Det er den største afdeling i foreningen, og det er en stor fornøjelse at møde medlemmerne og opleve det store sociale fællesskab. Vi vil gerne samle 3 gymnaster fra holdene til at lave arrangementer på tværs af holdene. Afdelingen kører forholdsvis af sig selv, men mangler repræsentation i bestyrelsen.
Kommentar fra motionsholdet onsdag: Der er gang i mindre arrangementer på nogle af holdene, og der kommer noget ud næste sæson. 


Beretning blev godkendt

.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

v/ Christina Jeppesen
Det reviderede regnskab blev omdelt til generalforsamlingen. 
Christina gennemgik regnskabet.


Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 4. Indkomne forslag

Skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen dvs. 20. marts 2022.

Der var ingen indkomne forslag.

 5. Valg af bestyrelse

Valg af formand
– Preben Jensen (afgående – genvalgt)
Preben vil gerne have, at der findes en afløser i løbet af den næste periode og selv deltage i en overdragelsesperiode.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Dennis Jeppesen (afgående - genvalgt
)
– Jacob Burvil (afgående - genvalgt
)
– Nicolaj Krog (afgående - genvalgt for 1 år
)
– Christina Jeppesen (afgående - ønsker ikke genvalg)
Der bliver ansat en person som skal stå for regnskab og sekretæropgaver
.
– Jytte Gehling (afgående - ønsker ikke genvalg)

– Dennis Holm (blev valgt for et år)
– Udvalgsformand til Voksen, motion og Fitness (0)

– Der skal findes nyt bestyrelsesmedlem til Motionsafdelingen, der arbejdes på sagen
.


Valg af bestyrelsessuppleanter
1. suppleant:  Lotte Jacobsen (afgående - genvalgt
)
2. suppleant:  Maria Nøhr (afgående - genvalgt)
 6. Valg til diverse poster

Valg af revisor
– Keld Jensen (afgående - genvalgt
)
– Per Gertsen
I henhold til vedtægerne skal der vælges 2 revisorer som vælges for 2 år af gangen og afgår skiftevis

– Revisorsuppleant:
Flemming Pedersen (afgående – genvalgt)


Valg af kvindelig fanebærer                        
– Gitte Krog Pedersen (afgående – genvalgt)

Valg af mandlig fanebærer
– Nicolas Rasmussen (afgående – ønsker ikke genvalg
)
Jakob Klausen blev valgt


Valg af arkivar
– Hanne Poulsen (afgående – genvalgt)

Valg af Materielforvalter
– Peter Trankjær (afgående – genvalgt)
 7. Eventuelt

Ny struktur:
Anja præsenterede forslag til visioner for den nye struktur, som blev udleveret på generalforsamlingen.

Der blev uddelt 2 æresnåle:
Jytte Gehling for sit lange virke i foreningen 70 år. Som redskabs- og rytmegymnast, træner for børnehold, voksenhold og nu dansehold samt 24 år i VGF’s bestyrelse.

Gitte Krog overtager æresnålen fra sin far, for sit arbejde som træner for børneholdene gennem næsten 40 år.

Der var ikke flere spørgsmål.
 Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.